Ahad, 30 September 2012

TATABAHASA MELAYU


TATABAHASA MELAYU
http://tatabahasabm.tripod.com
Imbuhan ber-, ber...an, dan ber...kan
1. Imbuhan ber- dapat berubah rnenjadi be-, bel-, dan tetap sebagai ber-, bergantung kepada 
kata-kata yang digunakan seperti keterangan yang berikut:
(a) menjadi ber- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku 
kata pertamanya diakhiri dengan er.
Contohnya:
rakit => berakit
renang => berenang
serta => beserta
b) menjadi bel- hanya apabila bertemu dengan kata ajar.
ajar = belajar
(c) tetap sebagai ber- apabila bertemu dengan kata-kata lain selain yang dinyatakan
ada => berada
ekor berekor
nasib bernasib
piaah => berpiaah
sumpah=> bersumpah
2. Kata-kata yang berawalan berdapat diaertai akhiran  -an dan -kan menjadi ber...an dan 
ber...kan. Misalnya: berdekatan, bertempiaran, berasaskan, berpandukan, berdasarkan,dan 
sebagainya.
2 Imbuhan ter-, ter...i, dan ter...kan
1. Imbuhan ter- dapat berubah menjadi te- dan tetap sebagai ter- seperti penyataan yang 
berikut:
(a) menjadi te- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku kata 
pertamanya diakhiri dengan er. Contohnya:
rasa => terasa
rendam terendam
serlah teserlah
sergam tesergam
(b) tetap sebagai ter- apabila
bertemu dengan kata-kata lain
selain yang dinyatakan:
bangun terbangun
fikir terfikir
kumpul terkumpul
lambat terlambat
piaah terpiaah
ubat terubat
2. Kata-kata yang berawalan ter- dapat diaertai akhiran -i dan -kan menjadi ter ...i dan ter ...kan.
Contohnya: terpenuhi, teratasi, terhindari, terkalahkan, terkatakan,dan sebagainya.
Imbuhan men- , men .i dan men  kan
Contohnya: 1. Imbuhan men- dapat berubah menjadi me-, mem-, meng-, menge-, dan tetap 
sebagai men- bergantung kepada kata-kata yang digunakan seperti dalam keterangan yang berikut:
2 .
v =~ veto ==> memveto
(c) menjadi men- apabila bertemu dengan kata-kata yang huruf awalnya ialah c, d, dan j.
Contohnya:
c ~ cuba =z~> mencuba
d ~ daki ==> mendaki
j => jual  => menjual
menjadi meng- apabila bertemu
dengan kata-kata yang bermuladengan huruf a, e, i, o, u, g,
dan h.
Contohnya: a ~ ambil => mengambil e ~ elak => mengelak i ~ ikut ~ mengikut o => olah ~ mengolah 
u ~ ubah ~ mengubah g ~ gigit ~ menggigit h ~ hantar => menghantar
(e) menjadi menge- apabila bertemu dengan kata-kata yang terdiri daripada satu suku kata 
saja. Contohnya:
bom => mengebom
cat ~ mengecat
cam ~ mengecam
lap => mengelap
2. Kata-kata yang bermula dengan
huruf k, s, p, dan t bertukar menjadi ng, ny, m, dan t apabila bertemu dengan awalan men -.
Contohnya:
(a) k menjadi ng
kecil =* mengecil
(b) s menjadi ny
sikat => menyikat
(c) p menjadi m
paksa =:> memaksa
(d) t menjadi n
tunggu => menunggu
3. Kata yang berawalan men- dapat
diaertai akhiran -i dan -kan menjadi men ...i dan men ...kan.
Contohnya: menghadiahi, mengetuai, membiayai, merasmikan, mengamalkan, mengesahkan, 
membiarkan, dan sebagainya.
(a) menjadi me- apabila bertemu
dengan kata-kata yang huruf
awalnya ialah I, m, n, ng, ny,
r, w, dan y.
Contohnya:
I => larang =* melarang
m ~ minta => meminta
n ~ naik ~ menaik
ng ~ nganga ~ menganga
ny => nyala => menyala
r ~ rawat => merawat
w ~ wangi = mewangi
(b) menjadi mem- apabila bertemu dengan kata-kata yang huruf awalnya ialah b, f, dan v.
Contohnya:
b => baca = membaca
f => fitnah = memfitnah
4 Imbuhan per- dan per...an
1. Imbuhan per- tetap sebagai per atau berubah menjadi pe- atau pelseperti yang berikut:
(a) tetap sebagai per- apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf b dan  
Contohnya:
b - perburu 
t - pertapa
b) menjadi pe- apabila bertemu dengan kata ajar, iaitu pelajar.
(c) menjadi pe- apabila bertemu dengan kata-kata lain selain yang dinyatakan. Contohnya:
juang ~ pejuang
kerja ~ pekerja
lumba ~ pelumba
salah ~ pesalah
tani => petani

Terima kasih kepada tatabahasabm.tripod.com/bank/bank.htm atas nota ini.

3 ulasan:

  1. Tahniah, cubaan yang baik. Teruskan perbaiki lagi.

    BalasPadam
  2. Balasan
    1. Terima kasih atas nasihat yang membina. Saya akan cuba..

      Padam